Skip to main content

[EN/EO] My City, My Language | Mia Urbo, Mia Lingvo


[EN] Whether to open the figurative doors to another culture, or open the literal doors to another country, there are so many reasons to learn another language, but at the heart of the matter is the fact that languages are for communicating with other people about the places where, and time in which, we live.

In the spirit of building bridges between cultures and countries, and sharing the world in which I find myself, I'm going take you on a virtual tour of my city, Sault Ste. Marie, Ontario, and present the sights and history that create make this city my home. 

The name of this project is, "My City, My Language," and the first video is already published on the YouTube channel of the Northern Ontario Esperanto League. Click the "Links" tab to visit our channel and remember to subscribe and ring the bell to get updated when I publish new videos! 

All videos in this project will be presented in the international language Esperanto, but subtitled in my birth language, English. It is my greatest hope that in this way I'll be able share my city with people around the world who've never been here, and that I can share with you my language, Esperanto.

And although it makes me happy to share my city and my language with you, it would make me even happier for you to share your city with me! If you speak Esperanto and want to participate in this project, then present your city in our language and remember to subtitle the video in your birth language for the benefit of your fellow countrymen! Remember to tag your video with #MiaUrboMiaLingvo so the rest of us can find it, and if you'd like to be featured on NOEL's blog, link your video in the comment section below!

But above all else, if you don't yet speak Esperanto, I hope that this project will show you the power of a shared language and inspire you to try a few lessons on Duolingo so you can see for yourself what my language is like. Or, if you live in northern Ontario, come say "Hello!" in our weekly meetings! Links to Duolingo and our calendar are available in the "Links" tab.

From me in Sault Ste. Marie to you wherever you are in the world: this is my city and my language, and I look forward to sharing more of both with you again soon!

[EO] Ĉu malfermi la figurajn pordojn de alia kulturo, aŭ malfermi la laŭvortajn pordojn de alia lando, estas tiel multaj kialoj por lerni plian lingvon, sed ĉe la koro de la afero estas la fakto ke lingvoj estas por komuniki kun aliaj homoj pri la lokoj kie, kaj la tempo en kiu, ni trovas nin.

Espere la konstruiĝon de pontoj inter kulturoj kaj landoj, kaj kunhaviĝon de la mondo en kiu mi trovas min, mi interrete vojaĝigos vin ĉirkaŭ mia urbo, Su-Sankta-Mario, Ontario, kaj prezentos al vi la vidindaĵojn kaj historion kiuj faras ĉi tiun urbon mia hejmo.

La nomo de ĉi tiu projekto estas "Mia Urbo, Mia Lingvo," kaj la unua filmeto jam estas spektebla ĉe la JuTuba kanalo de la Nord-Ontaria Esperanto Ligo. Alklaku la langeton "Ligiloj" por viziti nian kanalon, kaj memoru aboni kaj sonorigi la sonorilon por ricevi ĝisdatigojn pri novaj filemtoj!

Ĉiu filmeto en ĉi tiu projekto estos prezentita en la internacia lingvo Esperanto, sed subtitolita en la denaska lingvo. Estas mia plej granda espero ke tiel mi povos kunhavigi mian urbon al homoj ĉirkaŭ la mondo kiuj neniam vizitis ĉi tie, kaj ke mi povos kunhavigi al vi mian lingvon, Esperanto.

Kvankam ĝojigas min kunhavigi mian urbon kaj mian lingvon al vi, multe pli ĝojigas min tio, ke vi kunhavigus al mi vian urbon! Se vi parolas Esperanton kaj volas partopreni ĉi tiun projekton, do prezentu vian urbon en nia lingvo kaj memoru subtitoligi la filmeton en la denaska lingvo kompleze viajn samlandanojn! Memoru noti al via filmeto #MiaUrboMiaLingvo por ke aliaj parolantoj trovu ĝin, kaj se vi volas aperi en estontaj blogaĵoj de NOEL, ligu vian filmeton en la komentejo sube!

Sed super ĉio, se vi ankoraŭ ne parolas Esperanton, mi esperas ke ĉi tiu projekto montros al vi la povon de komuna lingvo kaj kuraĝigos vin provi kelkajn lecionojn ĉe Duolingo por ke vi povu mem vidi pri kio temas mia lingvo. Aŭ, se vi loĝas en norda Ontario, salutu nin en la ĉiusemajna retkunveno! Ligiloj al Duolingo kaj nia kalendaro aperas en la langeto "Ligoj."

De mi en Su-Sankta-Mario, Ontario al vi kie ajn en la mondo vi troviĝas: jen mia urbo kaj mia lingvo, kaj mi antaŭĝuas baldaŭ refoje kunhavigi pli da ambaŭ al vi!

Comments