Skip to main content

[EN/EO] Why should I learn another language? | Kial mi lernu plian lingvon?


[EN] Hi, friends! This is James in Sault Ste. Marie, Ontario, and I'm going to show you five reasons why you should learn another language.

First, learning to speak another language is just plain good for your health! There are numerous studies that show how people who learn another language have better memory as they age and lower rates of dementia. 

Second, learning another language is a terrific hobby! Languages are like puzzles, each with its own rules, and learning how those rules work is every bit as satisfying as a crossword puzzle. 

Third, learning another language unlocks a new world of music, literature, and world culture that you couldn't access before! There's so much original music and literature all over the world, and so many exciting places to see, but without the right language, it's virtually impossible to fully appreciate.

Fourth, learning another language can help you work and do business with an entirely new group of people! Whether you want to lead an international corporation or just share your homemade scarves, ultimately you have to be able to talk to the other person. 

Fifth, learning another language will change your world view and help you to see the humanity of your extended family all over the world. Languages unite those who speak it, but separate those who don't, and this kind of artificial division based on nothing more than the sounds that come out of a person's mouth is a small-minded prejudice unworthy of a modern civilization. 

So what are you waiting for? There are so many reasons to learn another language! If you've never learned another language before, then Esperanto is a great place to start because it's relatively much easier to learn than other languages and will effectively teach you how to learn a language. Check out our "Links" tab at the top of the page to start learning Esperanto today! 

[EO] Saluton, amikoj! Parolas Jakobo en Su-Sankta-Mario, Ontario, kaj mi prezentos al vi kvin kialojn pri kial vi lernu plian lingvon.

Unue, lerni plian lingvon estas simple bone al la sano! Estas pluraj studaĵoj kiuj montros ke homoj kiuj lernas plian lingvon havas pli bonan memorkapablon en maljuniĝo kaj pli malgrandan oftecon de demenco.

Due, lerni plian lingvon estas bonega ŝatokupo! Lingvoj similas enigmojn, ĉiu havanta la proprajn regulojn, kaj lerni pri kiel funkcias tiuj reguloj estas nepre tiel kontentige kiel krucvortenigmo.

Trie, lerni plian lingvon malŝlosas novan mondon de muziko, literaturo, kaj mondkulturo kiun vi antaŭe ne povis aliri! Estas tiel multa originalaj muziko kaj literaturo ĉie ĉirkaŭ la mondo, kaj tiel multaj ekscitaj vidindaĵoj, sed sen la ĝusta lingvo estas pli-malpli neeble plene estimi ĉi ĉion.

Kvare, lerni plian lingvon helpos al vi labori kaj komerci kun tute nova grupo de homoj! Ĉu vi volas estri internacian firmaon, aŭ nur kunhavigi la ĉehejme trikitajn koltukojn, fine vi devos kapabli alparoli la alian homon.

Kvine, lerni plian lingvon ŝanĝos al vi la mondkoncepton kaj helpos al vi vidi la homecon de via pli granda tutmonda familio. Lingvoj unuigas la parolantojn, sed dividas al neparolantojn, kaj ĉi tia artefarita divido surbaze de nenio pli ol kiajn sonojn eligas ies buŝo estas etmensa antaŭjuĝo malinda en moderna civilizacio.

Do, kion vi atendas? Estas tiel multaj kialoj por lerni plian lingvon! Se vi neniam antaŭe lernis plian lingvon, do Esperanto estas bonega komencloko ĉar ĝi estas relative multe pli facile lernebla ol aliaj lingvoj kaj efektive instruos al vi kiel lerni lingvon. Kontrolu la langeton "Ligiloj" supre de la paĝo por eklerni Esperanton hodiaŭ!

Comments