Skip to main content

[EN/EO] What is the "Internal Idea?" | Kio estas la "Interna Ideo?"

[ENGLISH] Esperanto is a planned language that was published in 1887 in the hope that if more people could directly talk to one another, that fewer people would fight with each other. In the beginning of the Esperanto movement, the language and the goal were one and same, but as language and the movement matured, the two began to separate.

Esperantism, the movement to promote Esperanto as an international auxiliary language, of course still exists and is advanced by several national and international organizations. However, Esperantism doesn't require that Esperantists -- the people who speak Esperanto -- join or support that movement.

After all, a language is a means of communication, and it's up to the individual to decide what to talk about, right? In Esperantism, this is referred to as the "internal idea," and fundamentally means that every person who speaks Esperanto is free to choose why and to what end he or she chooses to speak it. 

Whether you want to support international cooperation, justice for minorities, and equal language representation, or are just a big fan of cats in baskets, knitting sweaters, hiking in the mountains, or bicycling across the country, the internal idea is yours to decide. Or in other words, Esperanto is what you make of it, so make something good!

[ESPERANTO] Esperanto estas planlingvo kiu estis eldonita in 1887 kun la espero ke se pli da homoj povus rekte alparoli unu la alian, do malpli da homoj batalus unu kontraŭ la alia. En la komencperiodo de la Esperanto-movado, la lingvo kaj la celo estis unusama afero, sed dum la lingvo kaj kulturu maturiĝis, la du komencis disiĝi.

Esperantismo, la movado diskonigi Esperanton kiel internacian pontlingvon, kompreneble ankoraŭ ekzistas kaj estas antaŭenigata de pluraj naciaj kaj internaciaj organizaĵoj. Tamen, Esperantismo ne postulas ke Esperantistoj -- la parolantaj Esperanton -- aliĝi aŭ subteni al la movado.

Ĉar, super ĉio, lingvo estas komunikilo, kaj nur la individuo rajtas decidi kio estas priparolinda, ĉu ne? En Esperantismo, ĉi tio nomiĝas la "interna ideo," kaj fundamente signifas ke ĉiu, kiu parolas Esperanton, libere elektu kial kaj kiucele paroli la lingvon.

Ĉu vi volas subteni internacian kunlaboradon, justecon por malplimultanoj, kaj egalan lingvan reprezentadon, aŭ ĉu vi nur multe adoras katojn en korboj, triki puloverojn, triki trikotojn, marŝi en la montegoj, aŭ bicikli trans la landon, la interna ideo estas decidota de vi. Aŭ, alivorte, Esperanto estas tio, kion vi faros el ĝi, do faru ion bonan!

Comments